Operation for poser under øjnene

Hvorfor får man poser under øjnene?
Fra naturens side er øjet beskyttet af fedtpuder som sidder rundt om øjeæblet og beskytter det mod tryk og stød. Fedtpuderne holdes på plads bagtil af knoglerne i øjenhulen og fortil af nogle muskler, bruskskiver og bindevævsstrøg. Poser under øjnene dannes, når de forreste bindevævsstrøg med alderen bliver slappe og ikke længere holder fedtpuderne inde. De vil i stedet begynde at bule frem, i starten tydeligst om morgenen, senere hele tiden.

Alle mennesker får med tiden poser under øjnene i mere eller mindre udtalt grad. Hvor store poserne bliver, afhænger dels af om det er noget der ligger til familien, dels af ens livsførelse, idet stress, alkohol etc. kan forværre tendensen til poser under øjnene.

Før operationen
Det er vigtigt, at du er velbefindende på operationsdagen. Føler du dig utilpas, eller er du ligefrem syg med feber i dagene op til operationen, er det bedre at udskyde den.

Er du i behandling med blodfortyndende medicin, for eksempel efter en blodprop, skal denne stoppes før operationen, da der ellers vil være øget risiko for blødning i forbindelse med operationen. Tal eventuelt med den læge, der har ansvaret for din anti-koagulationsbehandling. Husk at almindelige smertestillende tabletter såsom magnyl, kodimagnyl, brufen etc. også virker blodfortyndende. Derfor må disse ikke tages den sidste uge før operationen. Hvis det er nødvendigt med smertestillende, kan Paracetamol (Pamol, Pinex etc.), som ikke virker blodfortyndende, anvendes.

Briller
Da du ikke må bruge kontaktlinser i en periode på 7 dage efter operationen, skal du have et par briller i beredskab som du kan bruge i stedet for, indtil du igen kan bruge kontaktlinser.

Rygning

Tobaksrøg indeholder kulilte, som nedsætter blodets evne til at transportere ilt til vævet. Selv få cigaretter dagligt nedsætter blodets iltindhold med 10 %. Derfor vil sårheling, alt andet lige, blive langsommere, hvis du ryger. Det er derfor en god idé at holde pause med rygningen i ugerne op til og efter operationen.

På operationsdagen
Når du møder til operation må du ikke have mascara, makeup eller parfume på (sidstnævnte kan lægen ikke tåle). Du behøver ikke at møde fastende, da operationen foregår i lokalbedøvelse. Du må dog ikke have drukket alkohol de seneste 12 timer før operationen.

Før operationen vil der blive taget et foto. Herefter vil du først få dryppet øjnene med nogle lokalbedøvende øjendråber, og siden vil der blive lagt en lokalbedøvelse. Øjendråberne og lokalbedøvelsen kan godt svie lidt, men det er hurtigt overstået.

Operationen
Målet med operationen er at fjerne overskydende fedtdepoter som sidder under øjnene og eventuelt stramme overskydende løs hud op. Selve operationen kan ske på to forskellige måder, afhængigt af om der er meget eller lidt overskydende løs hud under øjnene. Begge operationer foregår med en CO2-laser.

Hvis der er meget overskydende hud, er det nødvendigt at skære den overskydende hud væk. Før operationen begynder vil der blive tegnet op hvor meget hud der skal væk. For at beskytte øjnene mod laserstrålerne, lægges nogle kontaktlinser af stål på øjnene. Ved operationen fjernes derefter fedtpuderne og den overskydende hud. Til sidst vil såret blive syet sammen med en tynd tråd.

Er der alene tale om fedtpuder under øjnene uden overskydende hud, kan disse fjernes med laseren gennem et snit lagt lige bag de nederste øjenvipper. Ved operationen lægges et skjold hen over øjet som samtidig trykker let på øjet så fedtpuderne buler frem, herefter er de lette at komme til. Det er ikke nødvendigt at sy såret sammen, da sår på slimhinden lukker af sig selv.

Efter operationen skal du ligge ca. 10 minutter med is på øjnene, for at køle huden ned og dermed forhindre eventuelle små blodkar i at springe op. Alt i alt tager operationen ca. en time. Begge øjne vil blive opereret samme dag.

Efter operationen
Du kan umiddelbart se resultatet af operationen. Øjnene vil selvfølgelig være lidt røde på grund af kontaktlinserne og huden lidt bleg på grund af isen, men de manglende fedtpuder og opstramningen kan ses med det samme.

På dagen, hvor du er blevet opereret, er det en god idé at holde noget koldt på øjnene 5-10 minutter hver time. Nedkølingen gør, at blodkarrene trækker sig sammen. Derved nedsættes risikoen for, at et blodkar springer op, ligesom tendensen til hævelse bliver mindre.

Kan jeg selv køre hjem efter operationen?
Nej, det vil være alt for risikabelt selv at køre hjem efter operationen, idet lokalbedøvelsen af øjnene holder i flere timer og gør, at du ikke kan mærke, hvis du får noget i øjet. Vi tilråder, at du enten bliver hentet af en bekendt eller tager en taxa hjem.

De første dage efter operationen
I de første dage efter operationen vil de fleste hæve op omkring øjnene. Især om morgenen kan det være udtalt. Hævelsen forebygges ved dels at holde noget koldt på øjnene i 10 minutter, før du går i seng, dels ved at ligge højt med hovedet, når du sover. Er du hævet om morgenen, er det en god idé at sidde op og igen holde noget koldt på øjnene i 10 minutter, så vil hævelsen fortage sig i løbet af nogle timer. Undgå i øvrigt makeup omkring øjnene den første uge, da det kan give irritation.

Det er vigtigt, at man i øvrigt tager den med ro den første uge efter operationen for at undgå blødning i såret. Alt, hvad der kan få blodtrykket til at stige, dvs. tunge løft, motion, alkohol, sex etc., vil øge risikoen for blødning og deraf følgende blålig misfarvning under øjnene.

Skulle du alligevel blive blå under øjnene, er det ikke nogen katastrofe, da den blålige misfarvning forsvinder som alle andre blå mærker i løbet af 8-10 dage.

Enkelte kan få hvad der ligner en lille blødning i det hvide i øjet på 3.- 4. dagen. Det er helt normalt og forsvinder igen efter nogle dage.

Hvad skal jeg være opmærksom på efter operationen?
Den største risiko efter operationen er, at et blodkar skal springe op og dermed give anledning til blødning i såret. Det er normalt, at der kan sive en lille smule blod fra syningen eller øjenkrogen, hvilket nemt stoppes ved at holde en ispose på. Ved en større blødning er faresignalerne pludselig, (indenfor få timer) voldsom hævelse og udtalt blålig misfarvning, dunkende smerter i øjet eller tiltagende sløret syn.

Som tidligere nævnt kan du selv gøre meget for at undgå blødning, men skulle uheldet være ude, er det vigtigt, at blødningen bliver stoppet så tidligt som muligt. Det er derfor vigtigt at kontakte klinikken eller søge skadestue hurtigst muligt, hvis nogle at disse symptomer opstår. Det er forholdsvis nemt at stoppe en blødning og dermed undgå komplikationer hvis det gøres i tide.

En anden risiko efter operationen er betændelse i sårene. Det viser sig ved smerter, rødme, hævelse og eventuel pusdannelse i sårene. Spreder infektionen sig, kan det give feber og almen utilpashed. Kontakt os hvis du oplever disse symptomer.

Hvornår skal trådene tages?
Trådene fjernes på 8. dagen efter operationen. Dagen før trådene skal fjernes, er det en god idé at smøre lidt vaseline langs sårkanterne, det blødgør skorperne så trådene er lettere at fjerne. Når trådene er fjernet, sættes et tyndt plaster over såret for at beskytte det. Dette plaster kan du selv fjerne efter 2-3 dage.

Hvornår kan jeg vurdere det endelige resultat?
Det endelige resultat kan vurderes efter ca. 6-8 uger, først da er sårene fuldstændigt helet og tendensen til hævelse er væk. Huden og de resterende fedtpuder vil da være faldet på plads.

© Speciallæge i hudsygdomme Jørgen Esmann.  Rev. 19. februar 2019