Priser

Generelle betingelser

Speciallæge i hudsygdomme Jørgen Esmann har ingen overenskomst med den offentlige sygesikring og alle patienter skal derfor selv betale. Generelt afregnes der ved hvert besøg og vi modtager kontant betaling eller dankort. Gruppe II patienter modtages uden henvisning og med tilskud fra den offentlige sygesikring, hvis det drejer sig om ikke-kosmetiske operationer og laserbehandlinger.

Prislistens behandlingspriser er vejledende priser pr. behandling. Ved den første konsultation vil du få en fast pris pr. behandling og dette tilbud gælder et år.

Patienter med helbredsforsikring

Patienter med medicinsk betinget behov for hudlæge, kan ofte få dækket deres konsultation og behandling gennem en helbredsforsikring.

Kontakt dit forsikringsselskab og hør om du har mulighed for at komme hos os.

Vedrørende Udvidet Frit Sygehusvalg – Ny aftale indgået om udredning og behandling af patienter pr. 1. september 2017

Hudlæge Jørgen Esmann har aftale med Danske Regioner om behandling af patienter med bl.a. kondylomer, strålemarkeringstatoveringer, Rosacea og Rhinophyma, som er viderehenvist fra et hospital i bl.a. Region Hovedstaden.

Er der mere end 1 måneders ventetid på behandling i det offentlige, for behandling af ex. kondylomer (operationskode KQBA40A) eller behandling af kraftig svedtendens med Botulinum Toxin (DER01B eller DER02B), har du ret til at blive viderehenvist til behandling hos os.

Bor du i Region Hovedstaden kan “Enhed for Patientvejledning”, der ligger på Frederiksberg Hospital, hjælpe dig med yderligere spørgsmål.

Telefonnummer til Enhed for Patientvejledning er
38 64 99 00.

Tilskudsregler, gruppe II og Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af gruppe II i den offentlige sygesikring ydes der herfra tilskud til dækning af konsultationer og ikke-kosmetiske operationer og laserbehandlinger. Som gruppe II patient behøver du ingen henvisning fra egen læge, men kan bestille tid direkte hos os.

Sygeforsikringen “danmark” yder tilskud til en række af vore operationer, hvis du har almindelig eller udvidet operationsdækning. Tilskuddet ydes i henhold til Sygeforsikringen ”danmark”s gældende regler.

Ved større operationer er det ofte en god idé at søge om en forhåndsgodkendelse af et eventuelt tilskud.

Link til sygeforsikringen Danmarks hjemmeside

Hvis du udebliver fra en aftale uden at melde afbud

Hvis du gentagne gange udebliver fra en aftale hos os, uden at melde afbud, kan vi desværre ikke behandle dig. Dette gælder også hvis du melder afbud i sidste sekund, gentagne gange.

Er du syg eller har syge børn, og ringer afbud, er det selvfølgelig ikke noget problem. Heller ikke hvis du ringer med et rimeligt varsel for at flytte din tid til en anden dag.

Vores erfaring er desværre, at det ofte er de samme personer, der har et uheldigt adfærdsmønster i forhold til at overholde tider, og vores daglige planlægning kan ikke fungere med, at vores patienter ikke kommer som aftalt.