Operation for tunge øjenlåg

Hvorfor får man tunge øjenlåg?
Alle mennesker får med alderen tiltagende løs hud over øjnene og dermed tunge øjenlåg. Når de tunge øjenlåg bliver meget udtalte, kan hudfolderne blive så store, at de dækker ned over øjet og dermed indskrænker synsfeltet; det er da på tide at få foretaget en operation for tunge øjenlåg. Fra naturens side er øjet beskyttet af fedtpuder, som sidder rundt om øjeæblet og beskytter det mod tryk og stød. Fedtpuderne holdes på plads bagtil af knoglerne i øjenhulen og fortil af nogle muskler, bruskskiver og bindevævsstrøg. Med alderen bliver bindevævsstrøgene slappe, og derved kan fedtpuderne pose fremad og give anledning til en pose eller gul skygge især ind mod næsen.

Før operationen
Er du i behandling med blodfortyndende medicin, for eksempel efter en blodprop, skal denne stoppes før operationen, da der ellers vil være øget risiko for blødning i forbindelse med operationen. Tal eventuelt med den læge, der har ansvaret for din antikoagulationsbehandling. Husk at almindelige smertestillende tabletter såsom Magnyl, Kodimagnyl, Brufen etc. også virker blodfortyndende. Derfor må disse ikke tages de sidste dage før operationen. Hvis det er nødvendigt med smertestillende, kan Paracetamol (Pamol, Pinex etc.) anvendes, som ikke virker blodfortyndende.

Rygning
Tobaksrøg indeholder kulilte, som nedsætter blodets evne til at transportere ilt til vævet. Derfor vil sårheling, alt andet lige, blive langsommere, hvis du ryger. Det er derfor en god idé at holde pause med rygningen i ugerne op til og efter operationen.

Medicin
Der er sendt en recept på Spersadex Comp. øjendråber til apotekernes receptserver. Du skal medbringe øjendråberne uåbnet på operationsdagen.

På operationsdagen
Det er vigtigt, at du er velbefindende på operationsdagen. Føler du dig utilpas, eller er du ligefrem syg med feber i dagene op til operationen, er det bedre at udskyde den.

Når du møder til operation må du ikke have mascara, makeup eller parfume på (sidstnævnte kan lægen ikke tåle). Du behøver ikke at møde fastende, da operationen foregår i lokalbedøvelse. Du må dog ikke have drukket alkohol de seneste 12 timer før operationen.

Først vil den planlagte operation blive gennemgået endnu engang og der vil blive taget et foto. Du vil blive tilbudt noget beroligende medicin hvis du ønsker det, men det er ofte ikke nødvendigt. Herefter vil du blive fulgt ind på operationsstuen, hvor lægen tegner med touch på dine øjenlåg for at markere den hud og eventuelle fedtpuder som skal fjernes. Du får lov til at se og godkende markeringerne så du er med på hvad der skal ske. Herefter får du dryppet øjnene med nogle lokalbedøvende øjendråber, og siden vil der blive lagt en lokalbedøvelse. Øjendråberne og lokalbedøvelsen kan godt svie lidt, men det er hurtigt overstået. Efter et kvarters tid, når lokalbedøvelsen har fordelt sig, vil vi gå i gang med operationen.

Operationen
Målet med operationen er at fjerne overskydende hud og eventuelle fedtdepoter på øjenlågene. Ved operationens start lægges et skjold ind under øjenlåget, som beskytter selve øjet mod laserstrålerne. Operationen foregår med en CO2-laser. Først skæres den overskydende hud bort, og siden fjernes eventuelle fedtpuder. Til sidst vil såret blive syet sammen med en tynd tråd.

Efter operationen skal du ligge ca. 10 minutter med et koldt omslag på øjnene for at køle huden ned og dermed forhindre eventuelle små blodkar i at springe op. Alt i alt tager operationen ca. en time. Begge øjne vil blive opereret samme dag. 

Efter operationen
På dagen, hvor du er blevet opereret, er det en god idé at holde noget koldt på øjnene 5-10 minutter hver time. Nedkølingen gør, at blodkarrene trækker sig sammen. Derved nedsættes risikoen for, at et blodkar springer op, ligesom tendensen til hævelse bliver mindre. Du må fortsat ikke anvende blodfortyndende medicin eller tage Kodimagnyl eller Brufen i den første uge efter operationen.

Kan jeg selv køre hjem efter operationen?
Nej, det vil være alt for risikabelt selv at køre hjem efter operationen, idet lokalbedøvelsen af øjnene holder i flere timer og gør, at du ikke kan mærke, hvis du får noget i øjet. Vi tilråder, at du enten bliver hentet af en bekendt eller tager en taxa hjem.

De første dage efter operationen
I de første dage efter operationen vil de fleste hæve op omkring øjnene. Især om morgenen kan det være udtalt. Hævelsen forebygges ved dels at holde noget koldt på øjnene i 10 minutter, før du går i seng, dels ved at ligge højt med hovedet når du sover.

For at forebygge irritation og infektion skal du anvende Spersadex Comp. øjendråber 2-3 gange dagligt. Undgå samtidig at anvende makeup omkring øjnene den første uge, da det ligeledes kan give irritation.

Det er vigtigt, at man i øvrigt tager den med ro den første uge efter operationen for at undgå blødning i såret. Alt, hvad der kan få blodtrykket til at stige, dvs. tunge løft, motion, alkohol, sex etc., vil øge risikoen for blødning og deraf følgende blålig misfarvning under øjnene. Skulle du alligevel blive blå under øjnene, er det ikke nogen katastrofe, da den blålige misfarvning forsvinder som alle andre blå mærker i løbet af 8-10 dage.

Hvad skal jeg være opmærksom på efter operationen?
Den største risiko efter operationen er, at et blodkar kan springe op og dermed give anledning til blødning i såret. Det er normalt, at der kan sive en lille smule blod fra syningen eller øjenkrogen. Det kan nemt stoppes ved at holde en ispose eller lignende på. Ved en større blødning er faresignalerne pludselig (indenfor få timer) voldsom hævelse og udtalt blålig misfarvning, dunkende smerter i øjet eller tiltagende sløret syn.

En anden risiko efter operationen er betændelse i sårene. Det viser sig ved smerter, rødme, hævelse og eventuel pusdannelse i sårene. Spreder infektionen sig, kan det give feber og almen utilpashed. Betændelse i sårene forebygges med Spersadex Comp. øjendråber, som du skal anvende 2-3 gange dagligt i hvert øje den første uge.

Hvornår skal trådene tages?
Trådene kan tages allerede på 6. dagen efter operationen. Dagen før trådene skal fjernes, er det en god idé at smøre lidt vaseline langs sårkanterne for at blødgøre skorperne, så er trådene lettere at fjerne. Når trådene er fjernet, er det vigtigt, at der ikke kommer træk på sårkanterne, så såret ikke springer op. Pas derfor på ikke at gnide øjne eller ubevidst klø i sårene, da såret kan springe op. Skulle det ske, kan sårkanterne let tapes sammen igen. Det medfører sjældent problemer eller grimme ar.

Hvornår kan jeg vurdere det endelige resultat?
Det endelige resultat kan først vurderes efter ca. 3 måneder. Så lang tid tager det, før sårene er fuldstændigt helet, og tendensen til hævelse er væk. Huden og de resterende fedtpuder vil da være faldet på plads. Det er først efter 3 måneder at man kan vurdere hvorledes arrene bliver. Nogle mennesker har tendens til at danne fortykkede ar, hvilket viser sig ved vedvarende rødme, kløe og hævelse i arrene. Skulle det ske, er det vigtigt at arrene bliver behandlet med binyrebarkhormon, da de fortykkede ar ellers kan medføre sammentrækninger i huden og gøre øjnene skæve.

© Speciallæge i hudsygdomme Jørgen Esmann.  Rev. 14. juni 2018